Oživenie tradičných zvykov

V našej obci každoročne organizujeme letný kultúrny program v duchu zachovania rómskych tradícií.  

Celodenné podujatie sa začalo prezentovaním tradičných zábavných rómskych zvykov ako napr. veštenie z kariet, z dlaní, z kávy, pečenie tradičného rómskeho pečiva tzv." vakaró" a prezentáciou remesiel. 

V hlavnom programe vystupovali účinkujúci jednotlivci, speváci, tanečníci, tanečné skupiny, spevácke skupiny. 

Večerným programom bola, ako aj predošlé roky, pouličná zábava s ľudovou kapelou.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

 

Organizátori celodenné podujatie začali s  prezentovaním zábavných tradičných rómskych zvykov ako napr,veštenie z kariet, z dlaní, z kávy ,pečenie miestneho rómskeho chleba tzv," vakaró",prezentáciou  remesiel.V hlavnom programe vystupovali účinkujúci jednotlivci,speváci,tanečníci, tanečné skupiny,spevácke skupiny.Večerným programom bola ako aj predošlé roky pouličná zábava s ľudovou kapelou.
Organizátori celodenné podujatie začali s  prezentovaním zábavných tradičných rómskych zvykov ako napr,veštenie z kariet, z dlaní, z kávy ,pečenie miestneho rómskeho chleba tzv," vakaró",prezentáciou  remesiel.V hlavnom programe vystupovali účinkujúci jednotlivci,speváci,tanečníci, tanečné skupiny,spevácke skupiny.Večerným programom bola ako aj predošlé roky pouličná zábava s ľudovou kapelou

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“