Úradná tabuľa

Obecný úrad Rakytník Rakytník 15 98021


 

vyhlasuje výberové konanie na

 

  • jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).


 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.apríla.2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Rakytník .

                                                                                                                                         Rakytník.odt (64900)
 
 
 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rakytník

na obdobie 2014-2020

volba hlavneho kontrolora.rtf (17274)

 

plakáty: