VZN č.1-2024.pdf (267,2 kB)

 

VZN č.2-2024.pdf (295,5 kB)

 

Rozpočet 2024-2026.pdf (1041549)

VZN 1-2023.pdf (1884160)

 
 

2023

012023.pdf (156288)

022023.pdf (159461)

032023.pdf (151127)

042023.pdf (160628)

052023.pdf (149879)

062023.pdf (133463)

072023.pdf (198068)

082023.pdf (148784)

092023.pdf (125357)

 

2022

Záverečný účet obce Rakytník za rok 2022.pdf (1115852)

Kniha faktúr 2022.pdf (875124)

Rozpočet.pdf (556853)

Záverečný účet Obce Rakytník za rok 2021.pdf (3329326)

Faktúry:

012022.pdf (153052)

022022.pdf (141816)

032022.pdf (9730)

042022.pdf (9011)

052022.pdf (152094)

062022.pdf (148819)

072022.pdf (140742)

082022.pdf (144964)

092022.pdf (130337)

102022.pdf (146400)

 

2021

Dohoda 21-31-012-63 §12.pdf (419563)

- zverejnená dňa: 17. 12. 2021

 

Dodatok č.1 - 1882001.pdf (894934)

Príloha k Dodatku č.1- 1882001.pdf (388017)

- zverejnená dňa: 24. 11. 2021

 

DOHODA 21-31-054-666.pdf (1066109)

- zverejnená dňa: 11. 11. 2021

Dohoda - 21-31-010-25 §10.pdf (2062635)

- zverejnená dňa: 09. 11. 2021

Zmluva - Lackovičov servis.pdf (2473543)

- zverejnená dňa: 08. 11. 2021

Zmluva SSD.pdf (1861816)

- zverejnená dňa: 28. 10. 2021

 
 
 

Záverečný účet 2020.pdf (3814514)

VZN 2-2021.pdf (614554)

 
 

Faktúry:


012021.pdf (178205)

022021.pdf (190708)

032021.pdf (160952)

042021.pdf (7867)

052021.pdf (8558)

062021.pdf (8519)

072021.pdf (9540)

082021.pdf (8417)

092021.pdf (8770)

102021.pdf (153491)

112021.pdf (167935)

122021.pdf (171975)

 
 

2020 

Zmluvy:

 
 

Brantner - 07122020.pdf (2710813)

- zverejnená dňa: 07. 12. 2020

Envirofond - Dodatok - 27112020.pdf (1078787)

- zverejnená dňa: 27. 11. 2020

MPSVR - 20112020.pdf (1874427)

- zverejnená dňa: 20. 11. 2020

Progrant - 17112020.pdf (572810)

- zverejnená dňa: 17. 11. 2020

Objednávka.pdf (434736)

- zverejnená dňa: 06. 11. 2020

 

- zverejnená dňa: 29. 10. 2020 

VÚB 13102020.pdf (762102)

- zverejnená dňa: 13. 10. 2020

Envirofond 10092020.pdf (774458)

- zverejnená dňa: 10. 09. 2020

Brantner - 23062020.pdf (1934671)

- zverejnená dňa: 23. 06. 2020

Brantner - 15052020.pdf (2314287)

- zverejnená dňa: 15. 05. 2020

VÚB 31032020.pdf (551730)

- zverejnená dňa: 31. 03. 2020

Banet - 24032020.pdf (1135047)

- zverejnená dňa: 24. 03. 2020

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Obec Rakytník - 28022020.pdf (313734) - 

zverejnená dňa: 28. 02. 2020

Slovak Telekom - 11022020.pdf (1473187)

- zverejnená dňa: 11. 02. 2020

 
 

2019 

Zmluvy:

Brantner - 13122019.pdf (2739239)

- zverejnená dňa: 13. 12. 2019

ÚPVSR - RP 03102019.pdf (842810)

- zverejnená dňa: 03.10. 2019

FNPKNM 07062019.pdf (673664)

- zverejnená dňa: 07. 06. 2019

Slovak Telekom - 15012019.pdf (2945836)

- zverejnená dňa: 15. 01. 2019

MVSR 07012019.pdf (9635376)

- zverejnená dňa: 07. 01. 2019

 

2018 

Zmluvy:

ZRP11042018.pdf (1297594)

- zverejnená dňa: 11. 04. 2018

 
 

- zverejnená dňa: 15. 01. 2018

 

2017

2016

 
 
 

 

DODATOK č. DOD_01–2015__072_2013-IZ-5.0_V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci - text[1].pdf (232508)

Zverejňovanie

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

DODATOK č. DOD/01–2015//072/2013-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1777743&l=sk

 

zápisnice a uznesenia OZ    

   Verejné obstarávania     

    vzn obce 2014

   rokovací poriadok.doc

  Zverejnené zmluvy: 

 VÚB Banka zmluva o bežnom účte   1  2  3 strana pdf

                                                                

Obec Rakytník  Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  1 2 3 4  5

 

 

Formuláre žiadostí 

Stavebný úrad

 

- Ohlásenie stavebných úprav

-Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

-Žiadosť o povolenie nadstavby

Žiadosť o povolenie stavebnej úpravy

Žiadosť o povolenie udržiavacích prác

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka:

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka

 

Zverejnené zmluvy:

 

 VÚB Banka zmluva o bežnom účte   1  2  3 strana pdf

 

Vub slovanet:

Premier Consulting zmluva 2015 nov.pdf