2021

Faktúry:


012021.pdf (178205)

022021.pdf (190708)

032021.pdf (160952)

042021.pdf (7867)

052021.pdf (8558)

062021.pdf (8519)

2020 

Zmluvy:

 
 

Brantner - 07122020.pdf (2710813)

- zverejnená dňa: 07. 12. 2020

Envirofond - Dodatok - 27112020.pdf (1078787)

- zverejnená dňa: 27. 11. 2020

MPSVR - 20112020.pdf (1874427)

- zverejnená dňa: 20. 11. 2020

Progrant - 17112020.pdf (572810)

- zverejnená dňa: 17. 11. 2020

- zverejnená dňa: 29. 10. 2020 

VÚB 13102020.pdf (762102)

- zverejnená dňa: 13. 10. 2020

Envirofond 10092020.pdf (774458)

- zverejnená dňa: 10. 09. 2020

Brantner - 23062020.pdf (1934671)

- zverejnená dňa: 23. 06. 2020

Brantner - 15052020.pdf (2314287)

- zverejnená dňa: 15. 05. 2020

VÚB 31032020.pdf (551730)

- zverejnená dňa: 31. 03. 2020

Banet - 24032020.pdf (1135047)

- zverejnená dňa: 24. 03. 2020

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Obec Rakytník - 28022020.pdf (313734) - 

zverejnená dňa: 28. 02. 2020

Slovak Telekom - 11022020.pdf (1473187)

- zverejnená dňa: 11. 02. 2020

 
 

2019 

Zmluvy:

Brantner - 13122019.pdf (2739239)

- zverejnená dňa: 13. 12. 2019

ÚPVSR - RP 03102019.pdf (842810)

- zverejnená dňa: 03.10. 2019

FNPKNM 07062019.pdf (673664)

- zverejnená dňa: 07. 06. 2019

Slovak Telekom - 15012019.pdf (2945836)

- zverejnená dňa: 15. 01. 2019

MVSR 07012019.pdf (9635376)

- zverejnená dňa: 07. 01. 2019

 

2018 

Zmluvy:

ZRP11042018.pdf (1297594)

- zverejnená dňa: 11. 04. 2018

 
 

- zverejnená dňa: 15. 01. 2018

 

2017

2016

 
 
 

 

DODATOK č. DOD_01–2015__072_2013-IZ-5.0_V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci - text[1].pdf (232508)

Zverejňovanie

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

DODATOK č. DOD/01–2015//072/2013-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1777743&l=sk

 

zápisnice a uznesenia OZ    

   Verejné obstarávania     

    vzn obce 2014

   rokovací poriadok.doc

  Zverejnené zmluvy: 

 VÚB Banka zmluva o bežnom účte   1  2  3 strana pdf

                                                                

Obec Rakytník  Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  1 2 3 4  5

 

 

Formuláre žiadostí 

Stavebný úrad

 

- Ohlásenie stavebných úprav

-Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

-Žiadosť o povolenie nadstavby

Žiadosť o povolenie stavebnej úpravy

Žiadosť o povolenie udržiavacích prác

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka:

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka

 

Zverejnené zmluvy:

 

 VÚB Banka zmluva o bežnom účte   1  2  3 strana pdf

 

Vub slovanet:

Premier Consulting zmluva 2015 nov.pdf