2021

Faktúry:

 
 
 

 

 

 

 

 

2016

02. 05. 2016 - Zmluva o poskytnutí služby - Brantner Gemer s.r.o - Zmluva - Brantner.pdf (2,4 MB)
 
 
21. 01. 2016   Zmluva Slovanet 2016: Slovanet 1.pdf (2526917)
 

 

 

 

DODATOK ÄŤ. DOD_01–2015__072_2013-IZ-5.0_V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci - text[1].pdf (232508)Zverejňovanie

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

DODATOK č. DOD/01–2015//072/2013-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1777743&l=sk

 

zápisnice a uznesenia OZ    

   Verejné obstarávania     

    vzn obce 2014

   rokovací poriadok.doc

  Zverejnené zmluvy: 

 VÚB Banka zmluva o bežnom účte   1  2  3 strana pdf

                                                                

Obec Rakytník  Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  1 2 3 4  5

 

 

Formuláre žiadostí 

Stavebný úrad

 

- Ohlásenie stavebných úprav

-Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

-Žiadosť o povolenie nadstavby

Žiadosť o povolenie stavebnej úpravy

Žiadosť o povolenie udržiavacích prác

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka:

Žiadosť o vydanie  rybárskeho lístka

 

Zverejnené zmluvy:

 

 VÚB Banka zmluva o bežnom účte   1  2  3 strana pdf

 

Vub slovanet:

Premier Consulting zmluva 2015 nov.pdf