História

Prvá písomná zmienka o obci: 1451

 

Pôvodná obec už existovala aj v 14. storočí. Útočili na ňu Turci a pred tureckým útokom obyvatelia museli opustiť svoje príbytky. Skrývali sa v kríkoch (Rekettyés), kde sa následne usadili a tak vznikla terajšia obec Rakytník.

 

Zemepáni: Bárczay, Beélik, Bornemisza, Coburg, Derencsényi, Dozsa, Felkéz, Góbis,  Jákoffy, Korponay, Luzsénszky, Mariássy, Palladi, Platthy, Rakottyási, Széchy, Szentmiklóssy, Sztárnay, Uza, Zákány.

 

V polovici 15. storočia Góbisokból alebo Góbisháziakból vládli nad pozemkami Rakytníka.

Pozemky najprv patrili Bátke a patrili aj Blhu, a v 16. storočí sa vytvorila samostatná dedina.

Na konci 15. storočia a v 16. storočí pozemky patrili rodinám Felkéz a Rakottyásy.

Dedina patrila jednej šľachtickej rodine a tak mohli len jeden až dve dvorné domy stáť v dedine.

V roku 1524 Felkéz János a Derencsényi Miklós boli pánmi zeme.

V roku 1558 Zákánny István a Jákóffy Péter – aj oni mali podiely vo vlastníctve pozemkov.

V roku 1591 Derencsényi Miklós zomrel a tým pádom ostali bez následníka dedina a veľmi staré pravé kúrie.

Jeho celý majetok prešiel na Dózsa Tamása.

V dedine rodina Góbisovcov mala pozemky a oni tam bývali .

Od roku 1728 rodiny Jánoki, Palladi, rodina Uza a Szentmiklóssy mali v dedine pozemky, ale v tomto roku, pramene uvádzali len jedinú šľachtickú rodinu.

 


V minulosti Bornemisza István, László a Mariássy Ando tu mali väčšie pozemky. Vlastnili aj  pekný, poschodový kaštieľ, ktorý dal postaviť Beélik.

 

Celkom nepochopiteľne, Rakytnícky krásny poschodový klasický kaštieľ nepatrí medzi slovenské pamätihodnosti.

Stavba v Nižných Valiciach sa bratsky podobala stavbe kaštieľa v Rakytníku a v súčasnosti si ju možno tam aj pozrieť.

Počas vojny patril pod poľnohospodárske družstvo Bátka.

 

V minulom storočí koncom 60 rokov bol zanedbaný kaštieľ, ich páni si vybrali ľahšiu cestu a pamätihodnosť dali zbúrať.

Na konci dediny ostali stromy, ktoré nám umožnia približne určiť, kde sa kaštieľ dakedy nachádzal.

 

 

Fotky: 1977