Obecný úrad

 
Adresa:        Obec  Rakytník, Rakytník 15, 980 21 Bátka
 
Starosta obce:      Ján  Rencsok
 
Zástupca starostu: Attila Kökény 
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 
 
Ing. Zoltán Ostranský
 
Róbert Feješ
 
Rudolf Bari
 
Elemér György
 
 
 
 
Telefón: 047 56 97 116
 
Mobil: +421 908 954 217
 
E-mail:  ourakytnik@rsnet.sk
 
 
Úradné hodiny:
 
Pondelok   :    9:00-12:00 
 
Utorok     :     9:00-12:00 
 
Streda        :    9:00-12:00 
 
Štvrtok      :    9:00-12:00 
 
Piatok        :   9:00-10:00 
 
 
 
Samosprávny kraj:  Banskobystrický
 
Okres: Rimavská Sobota
 
Región: Gemer
 
IČO:  00649970
 
Počet obyvateľov:  301
 
Rozloha: 836 ha
 
Prvá písomná zmienka:  v roku 1451
 
Predproduktívny vek (0-14) spolu 72
 
Produktívny vek (15-54) ženy 67
 
Produktívny vek (15-59) muži 74
 
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 47
 
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 3
 
muži 1
 
ženy 2