község története

 
   Rakottyás (Rakytník)
 
Elsó írásos említése: 1451
Birtokosok: Bárczay, Beélik, Bornemisza, Coburg, Derencsényi, Dozsa, Felkéz, Góbis,
gombaszögi pálos kolostor, Jákoffy, Jánoki, Korponay, Luzsénszky, Mariássy, Palladi,
Platthy, Rakottyási, Széchy, Szentmiklóssy, Sztárnay, Uza, Zákány
 
 
A XV. század középen a Góbisokból illetve Góbisháziakból származó Rakottyásiak voltak a terület és a
település urai. A terület korábban Bátkához tartozó Balog melléki várföld lehetett, melyen a XIV. század közepére már kialakulhatott a falu. A XV. század végén és a XVI. században a Felkéz és Rakottyásy családok birtoka volt. A falu tulajdonképpen egyetlen nemesi családé volt, így csupán egy-két nemesi udvarház állhatott benne. 1524-ben a magvaszakadt Felkéz János birtokait a Derencsényi Miklós volt a falu földesura. 1558-ban  Zákány Istvánnak  ée Jákóffy Péternek is voltak benne birtokai, A falu és a nagyon régi eredetűként számontartott kúria 1591-ben az utód nélkül elhalt Derencsényi .János tulajdonából  Dózsa Tamás birtokába került. A faluban a Góbis családnak is voltak  birtokai , és őseik ott is laktak. 1728-ban a Jánoki, a Palladi , az Uza családoknask és Szentmiklóssy Istvánnak is voltak falubeli birtokaik, de ebben az évben a források csupán egyetlen nemesi udvarházát jegyeztek  fel. 1773-ban a falubeli birtokosok között özv. Korponay Gáborné, Bornemissza Antal és Luzsénszky György nevét említik a források.
„...jelenleg Bornemisza Istvánnak és Lászlónak és Máriássy Andornak van itt nagyob birtoka és csinos, emeletes kastélya, melyet Beélik szepesi püspök építtetett.
 
Egészen felfoghatatlan, hogy Rakottyás szépséges emeletes klasszicista kastélya nem szerepel a szlovákiai műemlékeket lajstromba foglaló munka lapjain. Az épület, amely testvérként hasonlított a közeli  Alsóvályban  látható Beélik-kastélyra, a háborút követő időszakban a bátkai állami gazdaság kezelésében volt. A múlt század hatvanas éveink végére azonban az állagmegóvás hiányában, állapota annyira leromlott, hogy gazdái a könnyeb utat választva, a műemlékvédelmet nem élvező épületet lerombolták. 
A falu felső végében,a néhai park eredeti növényzetéböl még megmaradt fák  árulják el a helyét.  
 
: 1977