Voľby prezidenta SR

11.01.2019 09:40

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku.docx (27101)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku.docx (29387)

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ourakytnik@rsnet.sk