Voľby prezidenta Slovenskej Republiky 2024

10.01.2024 08:44

 

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 23. marca 2024.

Ak žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, 6. apríla 2024 sa uskutoční druhé kolo. 

 

A köztársaságielnök-választás első fordulója 2024. március 23.-án lesz. 

Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg az összes szavazat többségét, 2024. április 6.-án kerül majd sor a második fordulóra

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb.pdf (191442)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (454608)

 

Tájékoztatás a választójogról és a választhatóság jogáról.pdf (351021)

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ourakytnik@rsnet.sk