VOĽBY DO NR SR 2023

12.06.2023 10:52
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu, 30. 09. 2023. 
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2023. 09. 30-án, szombaton kerül sor.
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sorA Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sorA Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sorInformácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený:

 

Informácie pre voliča.pdf (229391)

 

Tájékoztató1.pdf (229522)

 

Informácia pre voliča.pdf (130636)

 

Tájékoztató2.pdf (128866)

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ourakytnik@rsnet.sk