Voľby do Európskeho parlamentu 2024

15.02.2024 08:23

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. 

Vyhlásenie volieb do EP.pdf (191387)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:

 

V slovenskom jazyku.pdf (213,2 kB) 

In English.pdf (25,4 kB) 

Magyar nyelven.pdf (215995) 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

ourakytnik@rsnet.sk