Voľby 2020

06.12.2019 09:45

Informácie pre voliča: 

 

https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 

https://www.minv.sk/?nr20-info1

 

https://www.minv.sk/?nr20-vzory1

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

ourakytnik@rsnet.sk

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

ourakytnik@rsnet.sk