Verejné obstarávanie

28.10.2020 10:15

Verejné obstarávanie

„Verejný vodovod“ – objekt – zásobné potrubie a výdajný stojan: 

P1_Formular_cenovej_ponuky.docx (19079)
P2_Navrh_zmluvy.docx (35970)
P2_Výkaz_výmer.xls (75264)
P4_Cestne_vyhlasenie_podmienky_ucasti (1).docx (23004)
P5_Cestne_vyhlasenie_k_ponuke.docx (23454)
P6_PD.rar (1051899)
Výzva na predloženie ponuky_Rakytník_vodovod (automaticky uložené).docx.pdf (435137)