Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

29.07.2022 09:25

Verejná vyhláška.pdf (622001)