Oznámenie o začatí správneho konania o určení pásma ochrany verejného vodovodu

23.03.2023 10:10

Ozn. OP Verejného vodovodu - Obec Rakytník - oznámenie OP.pdf (399408)