Komunálne voľby 2022

04.10.2022 08:52

Komunálne voľby 2022

Počet volebných obvodov: 1

Počet poslancov, ktorý sa v nich volí: 5

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: 

ourakytnik@rsnet.sk

Zapisovateľka: Tímea Katona, telefonné číslo: 0907350347