KČOV

02.01.2020 08:16

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre koreňovú čistiareň odpadových vôd v obci Rakytník
bolo podporené z Regionálneho Príspevku v rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota.