Komunálne voľby 2018

10.07.2018 10:52

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom a maďarskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku - A3.docx (27913)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku - A3.docx (21315)
 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb: 315

Počet obyvateľov.pdf (145432)

 

Počet volebných obvodov: 1

Počet poslancov, ktorý sa v nich volí: 5

Počet poslancov .pdf (151825)

 

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: 

ourakytnik@rsnet.sk

 

Zapisovateľka: Margita Kisfaludiová, telefonné číslo: 0911881230

 

Zaregistrovaní kandidáti:

 

Za starostu obce: 

 

Za poslancov: